close
تبلیغات در اینترنت
اجراي بتن ریزی در زیر آب

تبلیغات

ما را دنبال کنید

جستجوگر

آمارگیر

 • :: آمار مطالب
 • کل مطالب : 195
 • کل نظرات : 37
 • :: آمار کاربران
 • افراد آنلاين : 3
 • تعداد اعضا : 2517
 • :: آمار بازديد
 • بازديد امروز : 43
 • بازديد ديروز : 83
 • بازديد کلي : 333
 • :: اطلاعات شما
 • آي پي : 54.198.158.24
 • مرورگر :
 • سيستم عامل :

آخرین ارسالی های انجمن

[if gte mso 9]> بتن ریزی در زیرآب

 

بتن ریزی در زیرآب در ساختمانهای دریایی و آبی به کار می رود و لازمه آن :

کاربرد روشهای ویژهبرای جلوگیری از خطر آب شستگی است ، استفاده از فرمول مخصوص برای ترکیب بتن ، تا بتونهمگنی خود را به هنگام فرو رفتن در آب حفظ کند .

 

1- روشهای مورد استفاده

برای بتن ریزی درزیر آب، چندین روش به کار برده می شود که تمام آنها حاصل یک اصل می باشند : به استثنایاولین بتنی که در زیر آب قرار داده می شود ، بقیه باید طوری ریخته شوند که در تماسبا آب واقع نشوند ، بیشترین طرق مورد استفاده به شرح زیرند :

 

* روش پشته پیشرو

این روش در جاهاییبه کار می رود که عمق آب کم بوده (حداکثر 8ر0متر9 و آب به حد کافی آرام باشد . روشاین است که ابتدا مقداری بتن در آب ، روی شیب ساحل ، می ریزند، تا سطح بتن به بالایآب برسد ، سپس بتن ریزی را روی آن ادامه می دهند . بتن جدید مقداری را که اول ریختهشده به طرف آب می راند ، و این بتن است که در ادامه بتن ریزی ، در تماس با آب خواهدبود و بقیه محفوظ خواهد ماند .

 

* روش بتن ریزی با لوله در داخل آب

این روش به کار میرود و نتیجه بهتری دارد . طریقه عمل این است که لوله ای فلزی ، به قطر 25 تا 45 سانتیمتر ، که به طور موقت پاین آن را بسته اند ، در آب فرو برده می شود و از داخل آن بتنرا به پایین می فرستند ، و موقعی که وزن بتن ریخته شده از رانش آب روی دهانه بیشترمی شود ، بتن بیرون می ریزد و توده هایی به شکل حباب تشکیل می دهد که به تدریج که بتناضافه می کنند ، بزرگتر می شود .

لازم است که انتهایلوله در داخل بتن ریخته شده باقی بماند تا اثر آب فقط بر رویه حباب محدود گردد . اینروش ، به ویژه برای بتن ریزی در زیر آب پی پیاه های پلها (تحت حفاظت سیرهای فلزی یاسد موقتی) و برای بتن ریزی شمع ها و دیوارهای جدا کننده ، در زر گل بنتونیت ، به کاربرده می شود.

 

2- مشخصات بتن ریخته شده در زیر آب

مشخصات بتن مورداستفاده در زیر آب را باید آزمایشگاه متخصص و با سابقه در این نوع کار تعیین کند ،و نکات زیر رعایت شود :

چون بتن را زیر آبنمی توان لرزش داد ، لذا باید سفتی بین 14 تا 16 سانتی متر داشته باشد که با اضافهکردن موادی که حالت خمیری به بتن بدهد و یا آن را روان تر نماید می توان تامین کرد .

مواد ریز کوچکتراز 80 میکرون (که ذرات سیمان هم جزو آن است) بیشتر از 400 کیلوگرم در متر مکعب بتنباشد ، تا در مقابل آب شستگی بهتر مقاومت کند .

غالباً افزودنی هایبتن کاهنده مقدار آب و دیر گیرکننده بتن به کار گرفته می شوند .

موسساتی که بتن آمادهبه کار تهیه می کنند ، در این موارد موادی از نوع کولوییدها به صورت گرد به بتن درحال مخلوط شدن اضافه می نمایند . این مواد با اجزای ریز بتن پوششی را به وجود می آورند، که در برابر شسته شدن مقاوم است .

 

برقراری پناهگاهحفاظتی

این عمل در تکمیلروش هایی که ذکر شد و برای کاهش اثرات تشعشع آفتاب یا باران بر روی بتن تازه انجاممی شود. ضمنا نباید برقرار کردن پرده هایی را در دو طرف ساختمان که جریان هوا را ازروی بتن محدود می کند (جریان هوایی که سبب تسریع تبخیر می شود) فراموش کرد.

 

3- شرایط اجرایی عمل آوری بتن (کیورینگ)

عمل آوری بتن پساز قالب برداری و بر حسب طول مدتی که قالب بر قرار بوده انجام می شود.

اگر روی بتن قالببندی نداشته باشد مانند کف ها ، سطوح بالای تیرها ، و سطوح از سرگیری بتن ریزی ، عملآوری بتن بلافاصله پس از اینکه آب زیادی را از دست داد (سطح بتن مات شد)، انجام میشود:

 

طول مدت ادامه عملآوری تابع چندین عامل است:

سرعت سخت شدن بتنکه تابع طبقه مقاومت بتن است،

رطوبت نسبی هوا،

گرمای هوا،

باد،

تابندگی آفتاب،

 

از سرگیری بتن ریزی

کمتر اتفاق می افتدکه یک سازه بتنی در یک مرحله بتن ریزی شود . لذا باید در پایان بتن ریزی مرحله اول،و در ابتدای مرحله بعدی، ترتیباتی اتخاذ گردد که ظاهر بتن قابل پسند شود، و به پیوستگیمکانیکی هم خدشه ای وارد نگردد .

برای تامین زیباییمنظر ، به هنگام تهیه طرح ، مقاطع از سرگیری بتن ریزی را مشخص می نمایند و برای حسنانجام کار باید:

روی قالب ها ، درنقاط تعیین شده قطعه چوبهای تراشیده ای قرار داد تا در سطح بتن یک خط صاف به وجود آورد، و یا در خط از سرگیری بتن ریزی "فرو رفتگی ایجاد شود که جزیی از منظره بنا بهچشم آید . ضمناً ضخامت پوششی میله های فولادی در مقطع فرو رفته باید کافی باشد .

نقشه آهن بندی بایدطوری تهیه شود که از سرگیری بتن ریزی در مقطع پیش بینی شده میسر باشد ، البته آهنهایانتظاری که احیاناً لازم باشند ، در نقشه منظور شده باشد .

در از سرگیری بتنریزی باید دو گونه آماده سازی ، هر دو روی بتن مرحله اول رعایت شود : یکی بعد از بتنریزی مرحله اول و دوم قبل از شروع بتن ریزی مرحله دوم .

 

1- آماده سازی بعد از بتن ریزی مرحله اول

از سرگیری بتن ریزیممکن است در سطحی افقی یا سطحی قائم انجام شود ، ولی در هر حال باید سطح بتن قبلی زبرو عاری از شیره سیمان و گردوخاک و برآمدگی و تیزی قابل خورد شدن و ضایعات بتن و هرنوع ماده خارجی باشد .

اگر سطح بتن ریزیافقی باشد ، ولو اینکه در آن آهنهای انتظار وجود داشته باشد ، بتن ریزی به سهولت انجامو سطح افقی به آسانی به دست می آید . ولی برای سطوح قائم لازم است قالبی قبلاً قرارداد تا کار به نتیجه برسد .

قالب برای از سرگیریبتن در سطح قائم ممکن است :

مانند سایر سطوحقسمت مورد عمل بنا باشد، به ترتیب فوق ولی با نصب شبکه فولادی یا قطعه فلز گسترده ، یا باشبکه فلزی ریز بافت که به وسیله گیره هایی کشیده شده و در جا نگهداری شده باشد .

آماده کردن محل ازسرگیری بت ممکن است در زمانهای مختلف پس از بتن ریزی مرحله قبلی انجام شود:

- حالت بتن نسبتاً تازه و یا در حال گیرش(حدود 2 تا 3 ساعت پس از بتن ریزی)

آماده سازی محل ازسرگیری بتن ، در این حالت تنها در سطوح افقی میسر است ، و عبارت است از شستن سطح بتنبا آب تحت فشار خفیف (5 بار) که شیره سیمان را پاک کرده و سنگدانه های داخل بتن راآشکار می سازد.

 

- حالت بعد از پایان گیرش بتن (3 تا 24 ساعتپس از بتن ریزی)

در این حالت ، آمادهسازی ممکن است هم در سطوح افقی و هم در سطوح قائم ، بلافاصله پس از قالب برداری و کندنشبکه فلزی انجام شود . طرز عمل این است که سطح بتن با آب تحت فشار تا حدی که مورد نظراست پاک شود.

 

- حالت پس از سخت شدن بتن

این روش که در تمامموارد قابل اجراست ، از سایر موارد گرانتر است و در آن چکش هوایی یا کلنگ حجاری بهکار برده می شود و در پی آن ، با هوای تحت فشار سطح بتن را پاک می کنند . این روش تنهادر صورتی که نتوانسته باشند در شرایط قبلی اقدام کرده باشند ، اجرا می شود .

 

- به تاخیر انداختن سخت شدن بتن

یک ماده تاخیر کنندهگیرش روی سطح بتن می پاشند ، تا بتوانند بدون مشکلات اضافی ، کار از سرگیری بتن رابه تاخیر اندازند . در این مورد باید حداکثر توجه به سطح مورد نظر معطوف گردد ، زیراهر تجاوزی که به سطح مورد نظر بشود ، در موقع به کار برد هوا فشرده یا آب تحت فشار، منجر به خسارت دیدن آن خواهد شد .

 

برای سطوح قائم ،بهتر است یک کاغذ مخصوص آغشته به ماده تاخیر کننده روی سطح مورد نظر چسبانده شود .در مواردی که آب تحت فشار به کار برده می شود ، باید آب یا شی به حد وفور انجام شودتا تمام آبهای آلوده به شیره سیمان تخلیه گردد .

 

2- آماده کردن محل قبل مرحله دوم بتن ریزی

برای اینکه بتن مرحلهدوم بتواند گیرش را در شرایط مناسب انجام دهد ، و با بتن مرحله اول یک پارچه گردد ،کاری که معمولاً انجام می دهند ، اشباع کردن سطح بتن مرحله اول از آب است تا سطح خشکبتن مرحله ، آب بتن مرحله دوم را نکشد .

بررسیهای زیادی جهتتهیه چسبهایی خاص برای بتن انجام شده ، که از سرگیری بتن ریزی آسان گردد . این موادگاهی "مواد چسبان" نامیده می شود . هر چند آنها گران قیمت هستند ، ولی نتیجهکاربردشان رضایت بخش است . با این وجود در هر مورد حساسیت آنها به آب باید بررسی شود .

 

کاربرد بتن در شرایطجوی سخت

هنگامی که در کارگاه، درجه گرمای هوا کمتر از 5 درجه سانتی گراد ، و یا بالاتر از 25 درجه باشد ، بایدترتیبات خاصی هم در مرحله بتن سازی و هم در مرحله کاربرد آن اتخاذ شود .

 

انواع محصولات بتنی

با قرار دادن اعضایکششی در قطعات بتنی توان کششی آنها را بالا می برند. این تکنیک محصولات بتنی را بهدو دسته اصلی قطعات بتنی غیر مسلح و قطعات بتنی مسلح تقسیم می نماید.

با بالا رفتن مهاجرتبه شهر و گسترش جمعیت در آنها ، نیاز به ابنیه روز به روز افزایش می یابد. این مسالهمتخصصان دانش ساختمانی را بر آن داشت که در شرایط مطلوبی که در کارخانه ها فراهم میآورند در تمام طول سال قطعات بتنی را در مدت زمان کوتاه ریخته و آماده مصرف نمایند.اینپیشرفت قطعات بتنی را به دو سته کلی محصولات بتنی در محل ریخته شده و محصولات بتنیپیش ساخته تقسیم می نماید.

 

بتن مسلح

بتن در برابر فشارمقاوم است ، مقاومت آن در برابر خورد شدگی بین N/mm2 20 – 40 است و این مقدار در بتن های محکم N/mm2 100 می باشد. با این حال مقاومت بتن در برابرکشش فقط 10 در صد مقاومت فشاری آن است. فولاد به عنوان یک ماده تقویت کننده در همهجا پذیرفته شده، چون مقاومت کششی بالایی دارد و ضریب انبساط حرارتی آن نزدیک به بتناست. قرار گیری فولاد در بتن مسلح بسیار مهم است. و باید اطمینان حاصل کرد که نیروههای کششی و برشی بر فولاد منتقل می شوند. میلگردهای طولی نیروهای کششی را تحمل می کننددر حالی که میلگرد های عرضی ( خاموت) نیروهای برشی را متحمل می شوند و همچنین فولارا در داخل بتن ثابت نگه می دارند . به همبن دلیل خاموت ها بیشتر در محل هایی که نیرویبرشی زیاد است و جود دارند، هرجند می توان از خم کردن میلگرد نیز برای این منظور استفادهکرد.

فولاد مورد استفادهدر بتن مسلح به صورت میلگرد ، میلگرد آجدار و یا میلگرد آجدار تاییده تولید می شود. فولاد با مقاومت بالا نیز با نورد گرم به میلگرد آج دار تبدیل می شود و همچنین باآهنکاری سرد به به میلگردهای تاییده آجدار تبدیل می شود.

حد اقل مقاومت متوسطفولاد با مقاومت بالا N/mm2 460 است ، تقریبا دو برابر فولاد معمولی . از فولاد ضد رنگ می توان در جاهاییکه خطر خوردگی و جود دارد برای بتن مسلح استفاده کرد. شبکه های فولادی جوش کاری شده( مش ) نیز برای تقویت دال های بتنی ، راه ها و بتن پاشیده شده به کار می رود.

 

پیوند بین بتن وفولاد

برای اینکه بتن مسلحبتواند به عنوان یک ماده مرکب عمل کند باید پیوند بین بتن و فولاد محکم باشد ، به اینترتیب همه نیروهای کششی به فولاد منتقل می شوند.

شکل و وضعیت سطحفولاد و کیفیت بتن همگی بر قدرت پیوند تاثیر می گذارند.

برای اینکه کارآترین پیوند ممکن به دست بیاید ، باید سطح فولاد پوسته به صورت زنگ نداشته و چرب نباشد، ولی لایه نازک رنگی را که معمولا در نگه داری در کارگاه ایجاد می شود نباید برداشت.استفاده از انتهای قلاب شده در میلگرد معمولی خط بیرون آمدن میلگردها از بتن را تحتبار کاهش می دهد، ولی بهترین چسبندگی در میلگردها ی آجدار ، که در تمام طول خود بابتن با بتن درگیر می شوند ، به و جود می آید.گاهی تقویت بتن با استفاده از قفس هایپیش ساخته ( که می توان آنها را به جای بست ها و با مفتول های آهنی با جوش کاری بههم متصل کرد) انجام می شود . البته باید دانست که جوش کاری خیلی به ندرت در کارگاهبر روی خاموت ها انجام می گیرد.

این اتصالات را میتوان به راحتی با مفتول فولادی که با پیچاندن سفت می شود ، محکم کرد. از فاصله نگهدارها برای تامین فاصله مناسب بین تقویت کننده ها و سطح قالب بندی استفاده می شود.

بتن مرغوب چگال بهترینپیوند با فولاد را ایجاد می کند، باید بتن اطراف میلگردها را به خوبی متراکم کرد. بنابر این اندازه دانه بندی سنگی در بتن نباید بیش از حد اقل فاصله قطعات فلز باشد.

 

خوردگی فولاد دربتن مسلح

فولاد در صورتی کهبتن اطراف آن مرغوب باشد به خوبی متراکم شده و خود گیری آن کامل باشد ، خودگی نداردمحیط قوی قلیایی داخل بتن ( بر اثر سیمان هیدراته ) فولاد را حفظ می کند . اما ، اگربه دلیلی فضای خالی ایجاد شود یا پوشش کافی نباشد فولاد خراب می شود. ازدیاد حجمی کهدر اثر زنگ زدگی ایجاد می شود سطح فولاد را پوسته پوسته می کند و در نتیجه فولاد عریانمی شود و زنگ زدگی پیشرفت می کند و در نهایت زنگ در به سطح بتن رسوب می کند. در بتنمسلح نباید از زود گیرهای کلرید کلسیم استفاده کرد.چون پس مانده آن باعث خوردگی سریعفولاد می شود.برای محافظت بیشتر در برابر خوردگی می توان از فولاد ضد زنگ یا فولادگالوانیزه ، با پوشش اپوکسی استفاده کرد.

 

سطح بتن بر اثر عملکربناسیون حالت قلیایی خود را از دست می دهد و این باعث عدم محافظت از فولاد می شود. عمق کربناسیون به نفوذ پذیری بتن ، مقدار رطوبت و ترک خوردگی در سطح آن بستگی دارد.به همین دلیل میزان اسمی پوشش محافظتی فولاد داخل بتن بر اساس میزان پیش بینی شده شرایطمحیطی و درجه بندی مقاومت بتن محاسبه می شود.

میزان محافظت شدهمحاسبه شده برای همه نو مسلح کننده از جمله میلگرد ، مفتول و الیاف مسلح کننده ثابتاعتبار دارد . گاهی می توان میزان کربناسیون را با استفاده از پوشش های محافظتی کاهشداد.

در حالی که در موردضخامت بتن پوششی اطراف اجزای کششی شک داریم می توان با یک دستگاه پوشش سنج ضخامت بتنرا اندازه گرفت. اگر فولاد در بتن در حال پوسیدگی باشد می توان از محافظت کاتدیک به وسیلهیک جریان پیوسته که به فولاد وارد می شود برای جلو گیری از پوسیدگی بعدی استفاده کرد،این کار بتن کربناته را دوباره قلیایی می کند.

 

بتن پیش فشرده

مقاومت بتن در برابرفشار بالا است ولی در مقابل کشش ضعیف است. ایجاد پیش فشردگی در بتن با کابل های فولادیباعث می شود بتن همواره در تنش فشاری باقی بماند و در نتیجه میزان بار بری آن افزایشخواهد یافت. چون کابل ها در حالت فشرده قرار دارند و هر نیرویی را به نیروی فشاری تبدیلمی کند و هیچ ضعفی در مقطع بتنی ایجاد نمی کند و بتن فقط تحت بارهای بسیار زیاد بهکشش می افتد و ترک می خورد.

 

برای پیش فشرده کردنبتن دو سیستم متفاوت وجود دارد . در پیش کشیدن ، کابل ها قبل از خود گیری بتن کشیدهمی شود و در پس کشیدن کابل ها پس از سخت شدن بتن کشیده می شوند.

 

پیش کشیدن

تعداد زیادی از قطعاتبتن پیش فشرده ، از جمله دال ها ی کف با روش پیش کشیدن تولید می شوند. کابل ها را بهصورت آزاد در داخل قالب قرار می دهند و با دستگاه مخصوص کشش لازم را وارد می کنند.بتن ریزی را انجام می دهند و به کمک لرزاندن ، هوای آن را تخلیه می کنند و شرایط لازمبرای انجام خود گیری سریع تر را فراهم می کنند.طول اضافی کابل ها را که در دو انتهابه کمک قطعات مخصوص صابت شده اند می برند و بتن را تحت فشار رها می کنند . مانند بتنمسلح پیش ساخته مقطع و محل قرار گیری کابل ها بر اساس بارها ی محاسبه شده مشخص و رعایتمی شود.

 

پس کشیدن

در روش پس کشیدن، کابل ها را در قالب کار، داخل غلاف هایی قرار می دهند ، بتن ریزی را انجام می دهندو وقتی به اندازه کافی خود را گرفت دو سر کابل ها را به طرف بیرون می کشند . این کاربه وسیله گوه های مخصوصی که به دو سر سیم ها بسته می شوند و پس از قطع شدن کشش محکممی شوند انجام می گیرد.

 

معمولا بتن را بهویژه در نزدیکی گوه

ها ، مسلح می کنند. در یک روش پس از کشیدن فضاهای خالی داخل غلاف را با دوغاب مخصوص پر می کنند . اینکار فشار بر قلاب ها را کاهش می دهد. البته در روش دیگر سیم ها رها می مانند تا درداخل بتن آزادانه حرکت کنند. غلاف ها از تسمه های گالوانیزه یا پلی تن سنگین ساختهمی شوند. ضریب پس کشیدن بر پیش کشیدن این است که می توان آنها را خمیده کرد تا در مسیرتنش قرار گیرند. به این ترتیب می توا ن بتن را به شکلی ریخت که کمترین حجم ممکن راداشته باشد . در تخریب یا دوباره سازی بهتر است بتن های پیش فشرده نچسبیده را از فشارخلاص کرد. البته تجربه نشان داده است که در صورت آزاد نکردن قطعه از فشار خطری ایجادنمی شود. در دوباره سازی و تعییرات، سیم های تحت فشار گاهی باید دوباره قلاب دار وفشرده شوند. البته استفاده از بتن پیش فشرده جلوی جا به جایی سازه ای را نمی گیرد

 

بتن در نما

در بتن نما ، چهپیش ساخته چه در کارگاه نه تنها به کنترل کیفیت بالایی نیاز است بلکه باید مشخصات وجزئیات مصالح را کاملا و با دقت در نظر گرفت . و یک سطح پایانی مرغوب که هوا زدگی شکلآن را به هم نریزد به دست آورد.

 

عوامل اصلی موثردر ظاهر بتن عبارتند از :

- ترکیب مخلوط اولیه ( نسبت ها ، نوع مواد)

 

بتن پیش ساخته

قطعات بتن پیش ساختهبه صورت عمودی یا افقی هستند.البته نوع دوم فراوان است.به هر حال در قطعه نما دار ویا بدون نما رعایت مشخصات وکنترل کیفیت از اهمیت زیادی برخوردار است.قالب ها معمولااز تخته چند لا یا فولاد ساخته می شوند. هرچند قالب های فولادی با دوام ترند و برایاستفاده مداوم منااسب می باشند، در کارهایی که فرم های پیچیده دارند از قالب های چوبیاستفاده می شود. زیرا آنها را راحت تر می توان به شکل مورد نظر درآورد. قالب ها طوریطراحی می شوند که بتن به آنها نچسبد و اندازه های آنها دقیق باشد تا از کیفیت کاراطمینانحاصل شود.

از آنجایی که برایساخت قالب ها قیمت بالایی پرداخت می شود ، در کارها ی اقتصادی باید تعداد طرح های مختلفرا کاهش داد. این مضوع می تواند اثر محسوسی در زیبایی ساختمان بگذارد .اتصالات و نگاهدارندهها باید در داخل بتن کارگزاشته شوند و معمولا به قطعات کششی داخل بتن وصل می شند.

 

بتن کارگاهی

کیفیت بتن کارگاهیبستگی زیادی به قالب کار دارد، چون هر نقصی در بتن منعکس می شود. قاب باید به اندازهکافی محکم باشد تا فشار بتن تازه را تحمل کند و اتصالات باید بتوانند جلوی نشت بتنیا دوغاب آن را بگیرند. که در غیر این صورت سطح بتن به هم می ریزد . برای ساخت قالبمی توان از انواع چوب ، فلزات و پلاستیک ها بسته به سطح نهایی دلخواه استفاده کرد،بهتراست برای حفظ و نگهداری از قالب ها و مهمتر از همه سطح بتن مورد نظر بتن ریزی از روغنقالب استفاده گردد.

[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

برچسب ها

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

نظرات ارسال شده

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

نرم افزار کاربردی
ارتباط با مدیر

ارتباط با مدير

نظرسنجی

کدام گرایش رشته عمران را می پسندید؟